skip to Main Content
+359 2 943 3011 office@jamadvice.eu

Благодарение на участието на Джамадвайс Травел ООД в проект BG16RFOP002-2.089 „Подкрепа за малки предприятия с оборот над 500 000 лв. за преодоляване на икономическите последствия от пандемията COVID-19 по Оперативна програма „Иновации и конкурентоспособност“ 2014-2020“, в условията на все още действащата епидемична обстановка, с необходимостта от спазване на определени мерки и ограничения, довели до спад в приходите на дружеството, допълнителния оборотен капитал осигурен чрез средствата от проекта, предоставени благодарение на финансовата подкрепа на ЕС, допринасят за запазване на утвърдените пазарни позиции и запазване на заетите лица.

Our Services
Travel Management

Travel Management

Getting corporate travellers to where they want to be, safely, securely and hassle-free, is the reason we’re here.

Meetings, Groups & Events

Meetings, Groups & Events

We can source and book your venue, and provide professional management of proceedings.

European Rail Travel

European Rail Travel

Jamadvice Bulgaria is the General Sales Agent of RailEurope, the official distributor representing all the European railways and networks.

Book Online
Monthly Newsletters
Back To Top