skip to Main Content
+359 2 943 3011 office@jamadvice.eu

Благодарение на участието на Джамадвайс Травел ООД в проект BG16RFOP002-2.089 „Подкрепа за малки предприятия с оборот над 500 000 лв. за преодоляване на икономическите последствия от пандемията COVID-19 по Оперативна програма „Иновации и конкурентоспособност“ 2014-2020“, в условията на все още действащата епидемична обстановка, с необходимостта от спазване на определени мерки и ограничения, довели до спад в приходите на дружеството, допълнителния оборотен капитал осигурен чрез средствата от проекта, предоставени благодарение на финансовата подкрепа на ЕС, допринасят за запазване на утвърдените пазарни позиции и запазване на заетите лица.

Our Services
Travel Management

Travel Management

Getting corporate travellers to where they want to be, safely, securely and hassle-free, is the reason we’re here.

Meetings, Groups & Events

Meetings, Groups & Events

We can source and book your venue, and provide professional management of proceedings.

European Rail Travel

European Rail Travel

Jamadvice Bulgaria is the General Sales Agent of RailEurope, the official distributor representing all the European railways and networks.

Book Online
Monthly Newsletters
June 2023 Newsletter
Airport Lost And Found
May 2023 Newsletter
Beach Bulgaria
April 2023 Newsletter
Plane Runway
March 2023 Newsletter
Hotel Room
February 2023 Newsletter
Plane
January 2023 Newsletter
New Year
December 2022 Newsletter
November 2022 Newsletter
Plane
October 2022 Newsletter
September 2022 Newsletter
July August 2022 Newsletter
Back To Top