skip to Main Content
+359 2 943 3011 office@jamadvice.eu

Благодарение на участието на Джамадвайс Травел ООД в проект BG16RFOP002-2.089 „Подкрепа за малки предприятия с оборот над 500 000 лв. за преодоляване на икономическите последствия от пандемията COVID-19 по Оперативна програма „Иновации и конкурентоспособност“ 2014-2020“, в условията на все още действащата епидемична обстановка, с необходимостта от спазване на определени мерки и ограничения, довели до спад в приходите на дружеството, допълнителния оборотен капитал осигурен чрез средствата от проекта, предоставени благодарение на финансовата подкрепа на ЕС, допринасят за запазване на утвърдените пазарни позиции и запазване на заетите лица.

Our Services
Travel Management

Travel Management

Getting corporate travellers to where they want to be, safely, securely and hassle-free, is the reason we’re here.

Meetings, Groups & Events

Meetings, Groups & Events

We can source and book your venue, and provide professional management of proceedings.

European Rail Travel

European Rail Travel

Jamadvice Bulgaria is the General Sales Agent of RailEurope, the official distributor representing all the European railways and networks.

Book Online
Monthly Newsletters
View Of Venice Canal From Above
June 2024 Newsletter
Airport
May 2024 Newsletter
Plane Runway
April 2024 Newsletter
March 2024 Newsletter
Wing Plane
February 2024 Newsletter
January 2024 Newsletter
December 2023 Newsletter
Electric Vehicle Parking
November 2023 Newsletter
October 2023 Newsletter
Train In Station
September 2023 Newsletter
Hotel Room
July / August 2023 Newsletter
Back To Top